2022 Beeldmerk Hanneke Oomkes 1

Werkwijze

Wilt u contact?

U kunt zich telefonisch of via mijn emailadres bij mijn praktijk aanmelden. Het is ook mogelijk dat uw huisarts u rechtstreeks verwijst door via Zorgdomein uw verwijsbrief op te sturen. Ik neem vervolgens zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

In dit telefonische contact maken we kort kennis met elkaar en kijk ik samen met u of uw hulpvraag en verwachtingen passen bij mijn praktijk en ik zodoende iets voor u kan betekenen.

Wanneer we na het telefonische contact besluiten verder te gaan komt u op de wachtlijst, tenzij er direct plek is. Om meer zicht te krijgen op uw problematiek zal een eerste gesprek en soms meerdere gesprekken aan een intake worden besteed. Intakegesprekken zijn erop gericht om als behandelaar informatie te krijgen die nodig is om meer zicht te krijgen op uw problematiek.

Vanaf januari 2024 heb ik een behandelstop. U kunt zich op dit moment niet aanmelden.

Intake

Er wordt tijdens deze intakegesprekken uitgebreid stilgestaan bij de reden dat u hulp zoekt, uw klachten, uw hulpvraag, uw achtergrond en wat u hoopt te bereiken. Van daaruit kom ik met een advies. Het kan zijn dat helder is geworden dat ik iets voor u kan betekenen of dat het toch beter is om naar een andere behandelaar of instelling te worden doorverwezen.

Mocht een behandeling bij mij gestart worden dan zal ik in overleg met u een behandelplan opstellen. Na een akkoord van u op het behandelplan start de behandeling. Tijdens de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd, niet alleen op de behandeldoelen, maar ook op de manier waarop ik de behandeling vormgeef. Een behandeling wordt beter van uw feedback. Indien nodig kan het behandelplan altijd bijgesteld worden.

Wachttijd

Helaas heb ik op dit moment een behandelstop en neem ik geen nieuwe behandelingen aan. U kunt zich niet bij mij aanmelden.

In het geval van een behandelstop of wachtlijst kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt. En vervolgens dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Wilt u zich aanmelden?

Helaas heb ik een wachtlijststop en kunt u zich momenteel niet aanmelden.