2022 Beeldmerk Hanneke Oomkes 1

De Praktijk

Hanneke Oomkes

Mijn naam is Hanneke Oomkes en ik ben BIG geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ik werk inmiddels 25 jaar binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Vanaf het allereerste begin ben ik geïnteresseerd geweest in complexe problematiek. Ik ben werkzaam geweest op een kliniek voor eetstoornissen, waar ik veel jonge meiden met anorexia heb behandeld. Daarna ben ik kort werkzaam geweest op een PAAZ (psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis). Daarna heb ik jarenlang groepsbehandeling gegeven op een deeltijdafdeling voor persoonlijkheidsproblematiek en op een deeltijdafdeling voor traumabehandeling. In verband met de behoefte aan meer flexibiliteit ben ik in 2012 voor mijzelf begonnen met een eigen praktijk. Vanaf 2022 zal ik mijn eigen praktijk combineren met werk binnen een grote GGZ-instelling, waar ik weer binnen de deeltijdbehandeling zal werken.

Ik ben in 1996 afgestudeerd aan toen nog de Katholieke Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2004 ben ik opgenomen in BIG-register als klinisch psycholoog en als psychotherapeut. Ik heb mij geschoold in diverse therapiestromingen, waarbij ik het technisch- en klachtgericht werken combineer met een meer relatiegerichte aanpak. Ik ben ervan overtuigd dat je binnen het werken aan deze complexe problematiek naast kennis, alleen maar verder komt als je als behandelaar betrokken bent en jouw zelf als mens neemt binnen de behandeling. Het kunnen maken van verbinding is daarbij essentieel.

Hanneke Oomkes

Wat doe ik?

Ik werk volgens de GGZ-richtlijnen. Voor de behandeling van de posttraumatische stress stoornis, staan deze beschreven in de Zorgstandaard Psychotrauma- en Stressor gerelateerde Stoornissen en voor de behandeling van dissociatieve stoornissen, kun je deze vinden in de Zorgstandaard Dissociatieve Stoornissen. Voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek staan deze beschreven in de Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen.

Wat is het doel?

Bij de behandeling van persoonlijkheidsproblemen werk ik vooral vanuit de Schematherapie. Schematherapie is een nationaal en internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten, zoals een zich herhalende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zul je beter richting kunnen geven aan je leven en je relaties met anderen kunnen verbeteren.

In de behandeling van de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering (de complexere vormen van PTSS en dissociatieve stoornissen) wordt uitgegaan van een fasegericht-behandelmodel:

Fase 1 is gericht op veiligheid, stabilisatie, het verminderen van symptomen en het opbouwen van veilige behandelrelaties.
Fase 2 is de traumaverwerkingsfase waarbij het gaat over het confronteren met, doorwerken en integreren van de traumatische herinneringen.
Fase 3 gaat over integratie van het verleden, heden en toekomst in het levensverhaal. Over rouw, nieuw perspectief en herstel.

Afhankelijk van de aard van de problematiek doorloopt het behandelproces al dan niet alle fases. In sommige gevallen zal het niet nodig zijn om veel tijd te besteden aan fase 1 en kan er vrij snel overgegaan worden tot de traumaverwerkingsfase. In andere gevallen zal de behandeling voornamelijk bestaan uit het werken aan fase 1 doelen.

’Altijd geprobeerd./Altijd gefaald./Het maakt niet uit./Faal opnieuw./Faal beter.’

Bron: Samuel Beckett.