2022 Beeldmerk Hanneke Oomkes 1

Tarieven

Kosten

Met ingang van 2022 verandert de financiering in de ggz. Meer informatie daarover kunt u vinden op https://www.zorgprestatiemodel.nl/aan-de-slag/downloads/.

Ik ben wettelijk verplicht om de tijd te noteren die ik aan de behandeling besteed. Het gaat daarbij om de therapiesessies met u, maar ook om de tijd die ik besteed aan e-mails, telefoontjes, of overleg met collega’s.

Er wordt gewerkt met een geplande consult duur van 45 of 60 minuten (planning = realisatie). Als een consult iets langer of korter duurt blijft deze tijd staan als geplande tijd, en verschijnt zo ook op de factuur. Als het consult echter meer dan 15 minuten afwijkt van de geplande tijd wordt de consult duur aangepast. De kosten kunnen hoger zijn dan u verwacht, waardoor u ook bij een korte behandeling misschien toch uw gehele eigen risico kwijt bent. Vraag zodra u met de behandeling begint wat de betalingsvoorwaarden zijn.

De eerste twee consulten staan in het teken van diagnostiek en worden ook zo in rekening gebracht. Vanaf het derde consult wordt het tarief voor behandeling in rekening gebracht tenzij anders met u besproken.

Ik hanteer de 100% NZA tarieven, klik hier voor de tarievenlijst.

Vergoeding

Ik heb in 2022 contracten met:

  • CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Just, CZ Direct
  • VGZ, Bewuzt, UnitedConsumers, Univé, Zekur, UMC Zorgverzekering, IZA,De IZZ Zorgverzekering door VGZ, SZVK, Zorgzaam
  • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen, Interpolis, FBTO Zorgverzekeringen, De Friesland Zorgverzekeraar, ProLife Zorgverzekeringen


Indien u een natura-polis heeft bij een van deze verzekeraars wordt de behandeling geheel vergoed. Wel wordt uw wettelijke eigen risico aangesproken als u gebruik maakt van zorg (€ 385 in 2022). Indien u een andere zorgverzekering heeft kunt u in aanmerking komen voor 90-100 % vergoeding als u een restitutiepolis heeft. Het is raadzaam navraag te doen bij uw zorgverzekering hoeveel u vergoed krijgt.

Afspraak annuleren?

Regels bij het afzeggen van de afspraak

Annuleert u minimaal 24 uur voor de afspraak, dan worden geen kosten in rekening gebracht.

Annuleert u minder dan 24 uur voor de afspraak, dan wordt er
€ 50,00 voor de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht.

Bij een niet nagekomen afspraak zonder bericht van verhindering wordt u een tarief van € 100,00 in rekening gebracht, niet bij de zorgverzekeraar.

“We repeat what we don’t repair”