2022 Beeldmerk Hanneke Oomkes 1

Praktijk voor psychotherapie, supervisie en leertherapie

Vanaf 18jaar binnen de gespecialiseerde GGZ

Psychotherapie

In mijn praktijk kunnen volwassenen terecht voor psychotherapeutische behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ. Met mijn kennis, ervaring en affiniteit behandel ik mensen waarbij sprake is van complexe problematiek: persoonlijkheidsproblematiek en gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering waaronder vaak dissociatieve problematiek.

Leertherapie

Naast dat leertherapie een verplichting kan zijn voor bepaalde beroepsverenigingen, kan het je helpen om meer zicht te krijgen op jezelf en jouw functioneren als behandelaar. Door de tijd te nemen om jezelf beter te leren kennen en te reflecteren op jouw eigen reacties op cliënten kan je jouw functioneren als behandelaar verder verbeteren.

Supervisie

Ik ben supervisor voor de VGCt en binnenkort eveneens voor de Schematherapie Vereniging. Je kunt bij mij ook terecht voor supervisie in het kader van de opleiding tot psychotherapeut of klinisch Psycholoog. Bij start van de supervisie spreken we leerdoelen af om jouw leerproces zo concreet en competentie-gericht mogelijk te maken.

Psychologische behandeling

Ik ben vanaf 1996 werkzaam binnen de GGZ. In mijn werk heb ik mij altijd gericht op de behandeling van mensen met complexe problematiek. Hierbij richtte ik mijn aandacht op de éne werkplek meer op mensen met eetstoornissen, op de andere werkplek meer op mensen met persoonlijkheidsproblematiek en de laatste jaren vooral op mensen die kampen met de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering.

Mijn ervaring heb ik vooral opgedaan in opname-, en deeltijdsettingen, maar de laatste jaren werk ik grotendeels in mijn eigen praktijk. Ervaring leert dat behandelen van deze complexe problematiek effectiever is wanneer de behandeling in een persoonlijke sfeer kan gebeuren waar ruimte is voor een behandeling op maat. In mijn eigen praktijk is dat dan ook mijn streven.

“Leven moet een mens een leven lang leren”

(Bron: Seneca, 3 v.Chr. – 65 n Chr.)